ДУМКИ ТА РОЗУМ

ДУМКИ ТА РОЗУМДУМКИ ТА РОЗУМ. Щоб зрозуміті природу Творчої думки, слід позбутися неправильнї концепції розуму. У Першу Чергу зрозумійте, розум - Це не річ, а Подія. Річ субстанциональна, Подія - це просто процес, явище. Річ подібна каменю, Подія подібно Хвилі: вона існує, но вона НЕ матеріальна. Це просто Взаємодія між вітром и океаном. Це перше, що треба зрозуміти. Розум нематеріальний, ВІН може зникнути,  не залішаючі жодних слідів позаду. Колі хвиля зникає в океані, что залішається? Нічого, що не залішається адже сліду. Тому просвітлені кажуть , що розум подібний до птаха, який при польоті в небі НЕ залишає адже сліду.

Розум - це тільки процес. Насправді розум НЕ існує, існують тільки думки, и думки рухаються так Швидко, что ви думаєте і відчуваєте, що вони належать чомусь Постійно існуючому. Приходить одна думка, друга, третя, и вони продовжують приходити. Проміжок між ними такий малий, что ви не можете Бачити жодної прогалини між однією думкою и Іншою. Існують думки, але немає розуму, подібно до того, як є Електрон, но немає матерії. Думки - Електрон розуму. Це схоже на Натовп. З одного боку, Натовп існує, з Іншого - ні; існують тільки індівідуальності. Але коли багато індівідуальностей збіраються разом, виникає Відчуття того, что вони Одне ціле. Індівідуальності - це Електрон нації, спільноти, натовпу. Думки існують, розум НЕ існує. Розум це просто Зовнішній прояв маси думок. І коли ви дивитеся глибше в розум, ВІН зникає. Коли розум зникає, багато проблем Негайно вирішуються.

У цей момент ви приходите до знання того, що думки схожі на хмари, - вони приходять й ідуть - а ви є небо. Коли немає розуму, то відразу з'являється відчуття, що ви більше не вовле-чены в думці. Існують думки, які ходять крізь вас, як хмари проходять по небу або вітер проходить крізь крону дерев.  Чи мис проходять крізь вас, і вони можуть пройти, по-тому що ви - величезна порожнеча. Немає ніяких перешкод, немає ніяких перешкод. Немає ніяких стін, щоб перешкодити їм.

Ви - не обмежене явище. Ваше небо відкрите й бескрайне; думки приходять й ідуть. І якщо ви почали почувати, що думки приходять й ідуть, то ви - спостерігач, свідок. розум нахо-дится під контролем. По-іншому розум не можна взяти під контроль. По-перше, коли його ні, як ви мо-жете з його? По-друге, хто буде контролювати його? Якщо хтось контролює розум, тоді це буде тільки з, фрагмент розуму, кото-рый контролює інший фрагмент розуму. розум невоз-можно контролювати в такий спосіб. Його ні, і немає нікого, хто може з його. Він мо-жет дивитися, але не може контролювати.

Але сам погляд є контролем, саме явле-ние спостереження, свідкування стають контролем, тому що розум зникає. Подібно то-му, як темною ніччю ви швидко біжите, тому що боїтеся, що хтось переслідує вас, але цей хтось - не що інше, як ваша тінь. Ніж швидше ви біжите, тим швидше рухається за вами тінь. Від її не можна зникнути, тікаючи, і не можна її контро-лировать. Краще уважніше подивитеся на тінь, і вона зникне як факт буття. Тіні не су-ществует - це тільки відсутність світла. Коли ви сидите в мовчанні, коли ви очужіле дивити^-ті в розум, розум просто зникає. Думки будуть оставать-ся, але ви не знайдете розуму. І коли розум пропадає, стає можливим нове переживання: ви можете бачити, що думки не ваші.

Звичайно, вони приходять, іноді вони якийсь час відпочивають у вас і потім ідуть. Ви можете бути місцем відпочинку, але вони не зароджуються у вас.  Чи спостерігали ви коли-небудь, щоб хоч одна думка виникла з вас? Запишіть хоча б одну думку, що виникла з вашої сутності. Думки завжди приходять ззовні. Вони не належать вам. З, бездомні, вони ширяють. Іноді вони відпочивають у вас, от і все. Подібно хмарам, що відпочивають на вершині пагорба, вони будуть рухатися самі по собі. Вам не потрібно нічого робити. Якщо ви просто спостерігаєте, контроль досягнутий. У древньому даоському трактаті "Шу-цзин" говориться: "Якщо мудрець не зможе контролювати думки, він стане безумцем. Якщо ж безумець почне контролювати свої думки - він стане мудрецем".

Слово "контроль" не дуже підходить, у словах завжди є якесь лукавство. Слова належать розуму, миру думок. Слова не можуть бути глибоко проникаючими; вони поверхневі. Слово "кон-троль" не підходить, тому що немає нікого, хто контролює, і немає нікого, хто перебуває під контролем. Але все-таки слова допомагають вам по-нять, що відбулося. Раптово ви стали хазяїном. Думки існують, але тепер вони вже не ваші хазяї. Вони не можуть із вами нічого зробити; вони просто приходять й ідуть.

Ви залишаєтеся незачепленими, подібно квітці лотоса під дощем: краплі води з на лепе-стки, але вони постійно з, пелюстки навіть не намокають. Будьте як лотос, от і все. Залишайтеся незачепленим, і ви будете все дер-жать під контролем. Жити, залишаючись незатрону-тым, - от кредо майстра гри.